11-05-2015 - Barcelona (ES)

Conference on the European recovery

On the road to economic recovery. The economic policy of the European Union.

Sra. Elena Flores, Directora, Estratègia Política i Coordinació, Direcció General per a
Assumptes Econòmics i Financers, Comissió Europea


< Back