17-02-2015 - Barcelona (ES)

Luncheon conference - The Spanish economy & the EU

Sr. Joaquim Gay de Montellà, President de Foment del Treball: 

“La recuperació de l’economia espanyola en el marc de la Unió Europea”


< Back