06-07-2015 - Barcelona (ES)

Conference Joaquin Almunia

Conferència del Sr. Joaquin Almunia, Comissari Europeu d’Afers Econòmics i Monetaris (2004-2010) i de Competència (2010-2014), 


< Back