13-02-2014 - Barcelona (SP)

Lunch with the Spanish ambassador in Italy

February 13th, 2014, 1.30 p.m., lunch with ambassador Javier Elorza, Spanish ambassador in Italy.
“Relacions entre Espanya i Itàlia davant la recuperació econòmica i els reptes d’Europa”
 


< Back