29-01-2014 - Barcelona (ES)

Luncheon conference - Sr. Carles Esteve-Mosso

Sr. Carles Esteve-Mosso (Director de Política i Estratègia, DG Competència de la Comissió Europea) - “Reformes recents en la política d’estratègia de la Unió Europea”

13.30 a.m.

 


< Back