26-11-2014 - Barcelona (ES)

Lunch debate: Relations Mexico - EU

Sr. Jordi Bacaria
Director del CIDOB
catedràtic d’Economia Aplicada a la UAB
director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica
“Les relacions Mèxic-UE davant un nou marc econòmic i polític"


< Back