05-04-2016 - Barcelone (ES)

Déjeuner-débat sur l'Union bancaire

Sr. David Vegara
Professor associat Esade Business School
Sots director gerent del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (2012-2015)
“La Unió Bancària Europea, el que queda per fer”


< Retour