05-07-2016 - Barcelona (ES)

déjeuner-débat: l'état de l'union européenne

Excm. Sr. Fernanco Eguidazu Palacios

Secretari d'Estat per a la Unió Europea

sur: "La situació a la Unió Europea"


< Retour