26-11-2014 - Barcelone (ES)

Déjeuner-débat: les relations Mexique-UE

Sr. Jordi Bacaria
Director del CIDOB
catedràtic d’Economia Aplicada a la UAB
director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica
“Les relacions Mèxic-UE davant un nou marc econòmic i polític"


< Retour